Results – cafl

Fri 11 Aug
6:00pm
Traeger Park #1
Alkamilya Women's
7.7-49
Rovers
2.5-17
Fri 11 Aug
7:30pm
Traeger Park #1
Wests
0.0-0
Pioneers
14.13-97